1. Zasady świadczenia usługi wypożyczenia, opisane niniejszym regulaminem, dotyczą wszystkich osób fizycznych bez ograniczenia.

 2.  Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa wypożyczenia pod nazwą zawarta pomiędzy Pożyczającym a Wypożyczającym tj. Rehavit s.c  reprezentowanym przez pracownika wypożyczalni.

 3.  Do wypożyczenia uprawniona jest osoba pełnoletnia legitymująca się dokumentem tożsamości, w którym zawarty jest nr PESEL.

 4.  Jeżeli osoba nie może osobiście wypożyczyć sprzętu w jej imieniu może wystąpić i podpisać umowę inna osoba, po przedstawieniu dokumentów wymienionych w pkt 3 oraz własnego dokumentu tożsamości.

 5.   Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego wypożycza sprzęt odpłatnie na czas określony w  zgodnie z cennikiem.

 6. Wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych nie pobiera kaucji zwrotnej.
 7. Czynsz za wypożyczenie sprzętu ustalony w cenniku stanowi opłatę miesięczną płatną za każdy kolejny miesiąc wypożyczenia, bez względu na liczbę dni faktycznego korzystania ze sprzętu.

 8.  Zwrot sprzętu winien nastąpić w ostatni dzień wygaśnięcia umowy wypożyczenia.

 9.   W przypadku, gdy Pożyczający pragnie przedłużyć czas wypożyczenia zobowiązany jest on zawiadomić o tym zamiarze Wypożyczającego nie później niż do ostatniego dnia terminu wypożyczenia określonego w „Karcie wypożyczenia” i wpłacić do kasy kolejny czynsz. Fakt ten automatycznie przedłuży umowę.

10.   Odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt ponosi wobec Wypożyczającego Pożyczający.


11.  Odpowiedzialność materialna nie dotyczy normalnego zużycia sprzętu wskutek właściwej jego eksploatacji.

12.  Pożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczony sprzęt.

13.  Zmiana użytkownika sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczającego poprzez podpisanie aneksu do umowy.

14. Po dokonaniu płatności online konieczne jest wykonanie telefonu do wypożyczalni w celu ustalenia terminu montażu łóżka rehabilitacyjnego i ustalenia opłaty za transport

 

 

WYPOŻYCZALNIA ŁÓŻEK REHABILITACYJNYCH KRAKÓW

INFOLINIA: 531 006 504

Koszty dostawy i montażu oraz termin ustalamy indywidualnie - zadzwoń do nas

wynajmujemy łóżka rehabilitacyjne na terenie małopolski oraz śląska.

Nasze łóżko rehabilitacyjne jest w zabudowie drewnopodobnej, dzięki temu wygląda estetycznie w każdym pokoju.

Jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu ustalenia szczegółów dotyczących sprzętu i transportu.